Fails videos

Funny videos

TRY NOT TO LAUGH CHALLENGE ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ FUNNY VIDEOS#55๐Ÿ“๐Ÿญ๐Ÿน

Publicado el 21 oct. 2018 17.216.664 visualizaciones


Descargar video: Descargar MP3:

Comments
 • Laurie
  Laurie 8 (na) buwan ang nakalipas Who else watched this with a straight face
 • Royce Morris
  Royce Morris 6 (na) oras ang nakalipas Not me
 • Hunter Ashley
  Hunter Ashley 21 (na) oras ang nakalipas Laurie me
 • Wyatt Champeau
  Wyatt Champeau 2 (na) araw ang nakalipas Me
 • Liz Lopez
  Liz Lopez 3 (na) linggo ang nakalipas Me
 • Ya boi sangwoo
  Ya boi sangwoo 3 (na) linggo ang nakalipas @Opposite King dude thats rude af wdym
 • The Real Pirozhki
  The Real Pirozhki 3 (na) linggo ang nakalipas I watched this with a Cringe face for the Thumbnail.
 • Martin Lindvall
  Martin Lindvall 3 (na) linggo ang nakalipas ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ˜ถ
 • Vladplay
  Vladplay 3 (na) linggo ang nakalipas Me 2
 • Just Dan
  Just Dan 4 (na) linggo ang nakalipas everyone exept the liptards
 • zhongijboss
  zhongijboss 1 buwan ang nakalipas Probably me...
 • The deadly potato Is back
  The deadly potato Is back 1 buwan ang nakalipas Yep
 • Micah Winchester
  Micah Winchester 1 buwan ang nakalipas I did
 • Vinaldo D
  Vinaldo D 1 buwan ang nakalipas Laurie ร˜
 • Ur mo m
  Ur mo m 1 buwan ang nakalipas I did
 • Unimagined Artist
  Unimagined Artist 1 buwan ang nakalipas Iโ€™m not gonna finish it. That sign guy was awesome though!
 • HiOff Gt
  HiOff Gt 1 buwan ang nakalipas 1:24
 • Patricia Martinez
  Patricia Martinez 1 buwan ang nakalipas Ur mom
 • William Gallant
  William Gallant 1 buwan ang nakalipas Me
 • ULTRA DEVIL_BK
  ULTRA DEVIL_BK 1 buwan ang nakalipas (na-edit) I don't know
 • Lili Moreno
  Lili Moreno 1 buwan ang nakalipas Me duh
 • zoie Magallano
  zoie Magallano 1 buwan ang nakalipas Me
 • Michael Cianciolo
  Michael Cianciolo 2 (na) buwan ang nakalipas Laurie it wasnโ€™t that funny
 • Anthony Medina
  Anthony Medina 2 (na) buwan ang nakalipas Your mom
 • PetrEh
  PetrEh 2 (na) buwan ang nakalipas Boring stuff, not funny
 • Aza
  Aza 2 (na) buwan ang nakalipas Me
 • FireStar Warrior cats
  FireStar Warrior cats 2 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Fler Games
  Fler Games 2 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Jojo Mwehu
  Jojo Mwehu 2 (na) buwan ang nakalipas Me
 • White Wolf
  White Wolf 2 (na) buwan ang nakalipas @Q Hill i enjoy watching others pain.
 • Rogelio Cortez
  Rogelio Cortez 2 (na) buwan ang nakalipas Iโ€™m using it as a try TO laugh challenge
 • ล imon Batrla
  ล imon Batrla 2 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Antonella Vastarella
  Antonella Vastarella 2 (na) buwan ang nakalipas Me these are not even funny
 • hethondenportaal
  hethondenportaal 2 (na) buwan ang nakalipas me
 • Mehhehehehehe Plss
  Mehhehehehehe Plss 3 (na) buwan ang nakalipas I didnโ€™t
 • Ninjutsu Sage
  Ninjutsu Sage 4 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Aksel Vestergaard
  Aksel Vestergaard 4 (na) buwan ang nakalipas Me
 • willsagame World
  willsagame World 5 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Kate Bradford
  Kate Bradford 5 (na) buwan ang nakalipas Me
 • โ“โ“จโ“ โ“—โ“โ““โ“˜โ“›
  โ“โ“จโ“ โ“—โ“โ““โ“˜โ“› 5 (na) buwan ang nakalipas I watched it with a rectangle face
 • Alex Blackwell
  Alex Blackwell 5 (na) buwan ang nakalipas not me
 • BATTLE REGARD
  BATTLE REGARD 5 (na) buwan ang nakalipas Grell Sutcliff-Spears-Michaelis-Crevan-Knox ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
 • BATTLE REGARD
  BATTLE REGARD 5 (na) buwan ang nakalipas Athena ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
 • Evan Lloyd newman
  Evan Lloyd newman 5 (na) buwan ang nakalipas I'm autistic and I passed
 • Juiwei Yang
  Juiwei Yang 5 (na) buwan ang nakalipas Juiwei share Fun Online Games & Jokes: Funny Video: Our opinions on how to avoid having to pay alimony http://sumo.ly/121ge
 • Deana's art corner
  Deana's art corner 5 (na) buwan ang nakalipas Idk why, but some things rlly wasn't funny at all. Some were cute. Some were just.... what or ok.
 • Kirby The pink boi
  Kirby The pink boi 5 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Gregory Ores
  Gregory Ores 6 (na) buwan ang nakalipas All the way till 7:54 ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
 • Keeday xD
  Keeday xD 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Travel Vlog
  Travel Vlog 6 (na) buwan ang nakalipas Athena lol
 • VeEhOo
  VeEhOo 6 (na) buwan ang nakalipas Me. These are not even funny
 • Samuel Vrekod
  Samuel Vrekod 6 (na) buwan ang nakalipas 9:12 song?
 • {เฆฎเงƒเฆค} Life_is_game
  {เฆฎเงƒเฆค} Life_is_game 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Plazma 784
  Plazma 784 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • 2wenty. 1ne.
  2wenty. 1ne. 6 (na) buwan ang nakalipas ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
 • Jacob DeHaan
  Jacob DeHaan 6 (na) buwan ang nakalipas I did. It wasnโ€™t funny, it was dumb
 • RickyCee23
  RickyCee23 6 (na) buwan ang nakalipas Some of the things on here were pretty cool, but wasn't laugh worthy.
 • dane burnstine
  dane burnstine 6 (na) buwan ang nakalipas me
 • Spicy ghost gamer jake
  Spicy ghost gamer jake 6 (na) buwan ang nakalipas So not funny
 • Spicy ghost gamer jake
  Spicy ghost gamer jake 6 (na) buwan ang nakalipas How is this funny even doctor phil is funnier
 • Space Doge
  Space Doge 6 (na) buwan ang nakalipas Me idk how anyone would laugh at this
 • Gavin's FunHouse
  Gavin's FunHouse 6 (na) buwan ang nakalipas @AJ Chaikovsky I agree
 • Gavin's FunHouse
  Gavin's FunHouse 6 (na) buwan ang nakalipas Me ๐Ÿ˜‘
 • Sparkly Emoji11
  Sparkly Emoji11 6 (na) buwan ang nakalipas Athena me
 • That Boy_2006
  That Boy_2006 6 (na) buwan ang nakalipas This guy
 • RACKY Lucky
  RACKY Lucky 6 (na) buwan ang nakalipas I just sniled at that jumpi g adorable.little.puppy
 • Coolgamer2007 S
  Coolgamer2007 S 6 (na) buwan ang nakalipas Athena me
 • bladenamergameing
  bladenamergameing 6 (na) buwan ang nakalipas none of these are funny
 • ุนู†ุฒูŠ ู…ุณูƒูˆู†
  ุนู†ุฒูŠ ู…ุณูƒูˆู† 6 (na) buwan ang nakalipas What is name music in 2:58
 • omg123
  omg123 6 (na) buwan ang nakalipas me
 • Miguel John
  Miguel John 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Mystery Man
  Mystery Man 6 (na) buwan ang nakalipas The first 1 gets me
 • Hera's vlogs
  Hera's vlogs 6 (na) buwan ang nakalipas Me its not funny at all
 • Tracy Allenspach
  Tracy Allenspach 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • CosmicMusic
  CosmicMusic 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Grand Zeno
  Grand Zeno 6 (na) buwan ang nakalipas Right here boi
 • Bakugou Katsuki
  Bakugou Katsuki 6 (na) buwan ang nakalipas Me lol
 • Nataninko
  Nataninko 6 (na) buwan ang nakalipas Count me in
 • Zara McLean
  Zara McLean 6 (na) buwan ang nakalipas Me, none of this was funny
 • syazmerhaaa WDW
  syazmerhaaa WDW 6 (na) buwan ang nakalipas I watch this video with a straight face. But ur comment makes me smile again. Thank you!!๐Ÿ˜˜
 • Danktacular Boi
  Danktacular Boi 6 (na) buwan ang nakalipas @Opposite King you are a filthy sket
 • Erica Miszewski
  Erica Miszewski 6 (na) buwan ang nakalipas Yup๐Ÿ˜‘
 • Alpha chels
  Alpha chels 6 (na) buwan ang nakalipas me I have no feelings
 • David DuVall
  David DuVall 6 (na) buwan ang nakalipas I did easy mode
 • Sonicgirl the hedgehog
  Sonicgirl the hedgehog 6 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Cubing
  Cubing 6 (na) buwan ang nakalipas I didnโ€™t think it was funny I thought it was really cool
 • Cubing
  Cubing 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Emiliana Grundy
  Emiliana Grundy 6 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Landon Cass
  Landon Cass 6 (na) buwan ang nakalipas I did it wasnโ€™t even funny I was straight faced the whole time
 • im not depressed anymore! im yay!
  im not depressed anymore! im yay! 6 (na) buwan ang nakalipas Some of these are satisfying not funny
 • XxPhantom WolfxX
  XxPhantom WolfxX 6 (na) buwan ang nakalipas I did not laugh at ALL period.-_-
 • Martin Jones
  Martin Jones 6 (na) buwan ang nakalipas I did
 • Lilli Blossom
  Lilli Blossom 7 (na) buwan ang nakalipas Not me. Iโ€™m gay ;-)
 • Sabrina Williams
  Sabrina Williams 7 (na) buwan ang nakalipas YYYYYYAAAAAASSSSSS
 • Karlheinz von Bentheim
  Karlheinz von Bentheim 7 (na) buwan ang nakalipas I did
 • GenralDmoney
  GenralDmoney 7 (na) buwan ang nakalipas They are all just old...
 • Anders Vestergaard
  Anders Vestergaard 7 (na) buwan ang nakalipas @Samuel Yearwood Yes You is funny
 • Brylee Denson
  Brylee Denson 7 (na) buwan ang nakalipas Same
 • Madgamer123
  Madgamer123 7 (na) buwan ang nakalipas I didn't laugh
 • Anxiety
  Anxiety 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • oh yeah yeah yeah yeah
  oh yeah yeah yeah yeah 7 (na) buwan ang nakalipas This video aint funny
 • Lusen
  Lusen 7 (na) buwan ang nakalipas Mi
 • sabiikitty
  sabiikitty 7 (na) buwan ang nakalipas I got past with straight face cuz I once did a impossible try not to laugh and I didnโ€™t so thatโ€™s how I got past this
 • Willz Yonker
  Willz Yonker 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Eli Yoo
  Eli Yoo 7 (na) buwan ang nakalipas me
 • Nelicia Van Der Westhuizen
  Nelicia Van Der Westhuizen 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • MIKE3050 #
  MIKE3050 # 7 (na) buwan ang nakalipas bro the thing is adding music to the damn clip is just not funny in fact the music just adding to boring factor
 • Burnt Chicken Nugget
  Burnt Chicken Nugget 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie Me
 • Mr Jake
  Mr Jake 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Pro Games
  Pro Games 7 (na) buwan ang nakalipas I know right I tried blocking the ball in real life xd
 • A-Vids Car Channel
  A-Vids Car Channel 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie i tried, but im silly๐Ÿ˜ญ so i laughed
 • Goldy Love
  Goldy Love 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • James Mcall
  James Mcall 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Mushman139
  Mushman139 7 (na) buwan ang nakalipas Yeah I didn't smile at all
 • ImmaRussianSpy
  ImmaRussianSpy 7 (na) buwan ang nakalipas I was sad lol
 • SANDRA THERIAULT
  SANDRA THERIAULT 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • WolvesGaming109
  WolvesGaming109 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Mango monster Vlogs
  Mango monster Vlogs 7 (na) buwan ang nakalipas Not me I smiled the whole way and burst out laughing at some of them
 • Flavio Guzi
  Flavio Guzi 7 (na) buwan ang nakalipas 6:04 plz help me from which game is ???
 • Jadranka Ivanis
  Jadranka Ivanis 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie is not the best man ever and he came a lot more
 • Sp00der Man
  Sp00der Man 7 (na) buwan ang nakalipas I cant even begin to process this, how is 3:36 funny?
 • Queen Technol
  Queen Technol 7 (na) buwan ang nakalipas Same
 • Sebas 1950755
  Sebas 1950755 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie I did
 • Richard Mahadeo
  Richard Mahadeo 7 (na) buwan ang nakalipas @french warcollection ,
 • ViGOR HANES
  ViGOR HANES 7 (na) buwan ang nakalipas not if u r from 2012
 • Jennie Fenton
  Jennie Fenton 7 (na) buwan ang nakalipas Yea they are cool not funny
 • Linnea Castronova_1221155
  Linnea Castronova_1221155 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Squidnugget65
  Squidnugget65 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • VIRUS GAMING
  VIRUS GAMING 7 (na) buwan ang nakalipas Me
 • XHKC
  XHKC 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me to
 • Sandy McGee
  Sandy McGee 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie I did it wasn't that funny I laughed once
 • TTF WOP
  TTF WOP 7 (na) buwan ang nakalipas on god this shit was lame asf
 • Lexi_pearl Harris
  Lexi_pearl Harris 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me easy!!
 • mqrshlollxpops
  mqrshlollxpops 7 (na) buwan ang nakalipas Me -_-
 • yanet franco
  yanet franco 7 (na) buwan ang nakalipas Easy
 • FiNaLFiNN Productions
  FiNaLFiNN Productions 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Knight Syvern
  Knight Syvern 7 (na) buwan ang nakalipas I didn't the first time because of the 4th one
 • Mark Stevens
  Mark Stevens 7 (na) buwan ang nakalipas me
 • Jacob Pledger
  Jacob Pledger 7 (na) buwan ang nakalipas I didnโ€™t even blink.
 • BlondieBabey86
  BlondieBabey86 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie nope.....
 • Emilie Hurlen
  Emilie Hurlen 7 (na) buwan ang nakalipas I didnโ€™t laugh at all
 • Ava Papoulias
  Ava Papoulias 7 (na) buwan ang nakalipas I did
 • Abby Stone
  Abby Stone 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • NoobWithaShotgun
  NoobWithaShotgun 7 (na) buwan ang nakalipas Laurie your not alone
 • Xx_Orca_xX
  Xx_Orca_xX 7 (na) buwan ang nakalipas Me it's kinda not funny
 • Josรญ Judy
  Josรญ Judy 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Emelyn Leanda
  Emelyn Leanda 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie I did
 • Oofer_ Gang
  Oofer_ Gang 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • DARE TV
  DARE TV 8 (na) buwan ang nakalipas OMG LOOK THIS VIDEO GUYS๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚https://youtu.be/liWVq0acPMI
 • Heather Magnus
  Heather Magnus 8 (na) buwan ang nakalipas im barely alive bro the 3rd one made no sense in life
 • Cynthia Mellado
  Cynthia Mellado 8 (na) buwan ang nakalipas ๐Ÿ˜
 • bencrafter PVP
  bencrafter PVP 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Peggy Shamblin
  Peggy Shamblin 8 (na) buwan ang nakalipas I did
 • STH151NicoleFan
  STH151NicoleFan 8 (na) buwan ang nakalipas Not me. I failed when the guy smacked into the street sign. ๐Ÿ˜๐Ÿฅด๐Ÿคฃ
 • Gamer Godess
  Gamer Godess 8 (na) buwan ang nakalipas Yep
 • That Guy who makes stuff
  That Guy who makes stuff 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Casie Pardue
  Casie Pardue 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Olivia Furminger
  Olivia Furminger 8 (na) buwan ang nakalipas I did not funny.
 • Phsyplecx Lololol
  Phsyplecx Lololol 8 (na) buwan ang nakalipas Uh huh
 • french warcollection
  french warcollection 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie everybody ! It ainโ€™t funny.Even if youโ€™re On drugs you donโ€™t Laugh !
 • Carol Blades
  Carol Blades 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Homecoming Gaming
  Homecoming Gaming 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Sebastian Waldinger
  Sebastian Waldinger 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie im sorry but it wasnt a bit funny
 • Ifonlyanime gamer3
  Ifonlyanime gamer3 8 (na) buwan ang nakalipas Yes people's taste in humor is lacking these days
 • family lanier
  family lanier 8 (na) buwan ang nakalipas i did
 • Thegolden Rabbit
  Thegolden Rabbit 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • Joseph Jackson
  Joseph Jackson 8 (na) buwan ang nakalipas 0:34 is my fav that guy is a god
 • u is gรฆ
  u is gรฆ 8 (na) buwan ang nakalipas Im trying to..
 • Lizbeth was here
  Lizbeth was here 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Karen perez
  Karen perez 8 (na) buwan ang nakalipas Me I guess
 • AJ Chaikovsky
  AJ Chaikovsky 8 (na) buwan ang nakalipas The only thing funny was the moose
 • Ashorina Eshayia
  Ashorina Eshayia 8 (na) buwan ang nakalipas Elina
 • Rashford Fan10
  Rashford Fan10 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • PwingsXD GT
  PwingsXD GT 8 (na) buwan ang nakalipas Me I watched it without even a smile
 • itzVortex
  itzVortex 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Cravenoldbob
  Cravenoldbob 8 (na) buwan ang nakalipas Me!
 • Staci Ross
  Staci Ross 8 (na) buwan ang nakalipas Kate Love33 no it just wasnโ€™t funny at all, unless ur 5 of course
 • Skinny Boy
  Skinny Boy 8 (na) buwan ang nakalipas Even before the video started i can't put my face straight
 • cos mos
  cos mos 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • *-. Thฤ“_Wฤ“ฤซrd_ฤ€rtฤซst .-*
  *-. Thฤ“_Wฤ“ฤซrd_ฤ€rtฤซst .-* 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie kind of
 • Fortnitegod222 And Gacha
  Fortnitegod222 And Gacha 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • gene
  gene 8 (na) buwan ang nakalipas yeah this is the shittiest try not to laugh i've ever seen. Garbage.
 • Fantasy doge
  Fantasy doge 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Kate Love33
  Kate Love33 8 (na) buwan ang nakalipas I think what you meant was TRYING to hold a straight face
 • Your Accident now
  Your Accident now 8 (na) buwan ang nakalipas Meh
 • Da Boy
  Da Boy 8 (na) buwan ang nakalipas I was disappointed
 • RealyRandomStudio Savage
  RealyRandomStudio Savage 8 (na) buwan ang nakalipas Bro no even kidding
 • BB Ayers
  BB Ayers 8 (na) buwan ang nakalipas Ok ,most of it wasn't funny but that dog metal band was funny ,idc.
 • Zachary Mazelin
  Zachary Mazelin 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Samuel Yearwood
  Samuel Yearwood 8 (na) buwan ang nakalipas @Virginity Sweeper Boi agreed
 • Virginity Sweeper Boi
  Virginity Sweeper Boi 8 (na) buwan ang nakalipas i wanted to laugh but, there wasn't anything to laugh at...
 • Samuel Yearwood
  Samuel Yearwood 8 (na) buwan ang nakalipas Nothing is funny
 • Connie Ohern
  Connie Ohern 8 (na) buwan ang nakalipas The moose prancing down the street was surprising not funny, I mean it could cause a crash ๐Ÿ˜ฌ
 • Connie Ohern
  Connie Ohern 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Lando 67
  Lando 67 8 (na) buwan ang nakalipas Laurie me
 • CrazyCorn
  CrazyCorn 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • keith martin
  keith martin 8 (na) buwan ang nakalipas Not funny but interesting
 • Ellis Hynson
  Ellis Hynson 8 (na) buwan ang nakalipas @J what
 • Ellis Hynson
  Ellis Hynson 8 (na) buwan ang nakalipas I DID SO FUNNNNNNY BOIII๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ
 • Ann Hansen
  Ann Hansen 8 (na) buwan ang nakalipas I did but still sometimes it was funny
 • School Vids
  School Vids 8 (na) buwan ang nakalipas ME
 • XxScorpioxX 666
  XxScorpioxX 666 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Grell Sutcliff-Spears-Michaelis-Crevan-Knox
  Grell Sutcliff-Spears-Michaelis-Crevan-Knox 8 (na) buwan ang nakalipas I'm gay
 • BL4Z3R GOD
  BL4Z3R GOD 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Landon Miller
  Landon Miller 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • tyler Dragon tamer
  tyler Dragon tamer 8 (na) buwan ang nakalipas literally none of this is funny๐Ÿ˜‘๐Ÿ‘Ž I've watched kuledud3, markiplier,fitz,game grumps and etc. so i know what's funny.
 • Reptiloid MitGlied
  Reptiloid MitGlied 8 (na) buwan ang nakalipas Didn't even noticed the start of a commercial because it was as funny as this video
 • J
  J 8 (na) buwan ang nakalipas Everybody
 • Magma_boy845
  Magma_boy845 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • The Holy Coon
  The Holy Coon 8 (na) buwan ang nakalipas It just reminds me of those vids, memes but they are 100 years late
 • Dane Abbott
  Dane Abbott 8 (na) buwan ang nakalipas me
 • Sakura Saku
  Sakura Saku 8 (na) buwan ang nakalipas Me too
 • adam boumal
  adam boumal 8 (na) buwan ang nakalipas Not a laugh.
 • Cute Fluffy Otter
  Cute Fluffy Otter 8 (na) buwan ang nakalipas I lasted until the lawnmower ;-;
 • Niklas Bostrรถm
  Niklas Bostrรถm 8 (na) buwan ang nakalipas Yeah it's not funny nope nope nope
 • Opposite King
  Opposite King 8 (na) buwan ang nakalipas The hell kinda question is that? Any normal rational human being that doesn't have autism could pass through this like a breeze. I don't mean to be rude, but get on my level.
 • ExtremelyTwo
  ExtremelyTwo 8 (na) buwan ang nakalipas Me
 • Tegan plays
  Tegan plays 8 (na) buwan ang nakalipas I don't think it's funny most of it is kind of cool
 • Q Hill
  Q Hill 8 (na) buwan ang nakalipas Yup. I don't find painful things funny, so the painful parts made me frown, leaving the good parts times where I was still frowning... ๐Ÿ˜“
 • ImTheOne InTheWhw
  ImTheOne InTheWhw 1 buwan ang nakalipas 6:45 who else dodged the ball? I did ๐Ÿคฃ
 • MorTTyx
  MorTTyx 4 (na) oras ang nakalipas Well your fucking stupid
 • crocodile 20078
  crocodile 20078 1 linggo ang nakalipas i did
 • Kelly Miller
  Kelly Miller 1 linggo ang nakalipas I flinched
 • weird and cute kath
  weird and cute kath 2 (na) linggo ang nakalipas Me. I was like oh no that ball and I turned my head away and it gave me a heart attack.
 • ใ‚ณใ‚นใƒ—ใƒฌใฎๅง‹็ฅ–้›ๆญฃๅธ
  ใ‚ณใ‚นใƒ—ใƒฌใฎๅง‹็ฅ–้›ๆญฃๅธ 3 (na) linggo ang nakalipas i was knocked bacj
 • Just Dan
  Just Dan 4 (na) linggo ang nakalipas did you actualy find this funny?
 • Sarah C
  Sarah C 1 buwan ang nakalipas I did
 • Pinkwings Gamer
  Pinkwings Gamer 1 buwan ang nakalipas (na-edit) I just closed my eyes
 • Aiden Reische
  Aiden Reische 1 buwan ang nakalipas Made me jump
 • Lounix Haston
  Lounix Haston 1 buwan ang nakalipas This is more like "Try to laugh"
 • thanos boi
  thanos boi 17 (na) oras ang nakalipas ๐Ÿ˜†
 • Olaoluwa KOLADE
  Olaoluwa KOLADE 2 (na) araw ang nakalipas Yes
 • Tracy Burton
  Tracy Burton 3 (na) araw ang nakalipas Carrie Haines r/woooosh๐Ÿ˜‚
 • Sharavanan Premalatha
  Sharavanan Premalatha 4 (na) araw ang nakalipas Carrie Haines doesnโ€™t even understand
 • blazedkeith 320
  blazedkeith 320 2 (na) linggo ang nakalipas No one cares if you laughed faggot
 • Carrie Haines
  Carrie Haines 2 (na) linggo ang nakalipas @Mike to you it wasn't
 • Mike
  Mike 2 (na) linggo ang nakalipas Carrie Haines it wasnโ€™t funny tho
 • Carrie Haines
  Carrie Haines 3 (na) linggo ang nakalipas It says "try not to laugh" in the title. Pay more attention to details
 • l lee
  l lee 3 (na) linggo ang nakalipas Lounix Haston im cold before i what you said fuckthatshit
 • Just Dan
  Just Dan 4 (na) linggo ang nakalipas it is
 • Fox Kid gamer
  Fox Kid gamer 1 buwan ang nakalipas Solid burn
 • a random guy
  a random guy 1 buwan ang nakalipas (na-edit) 2:11 me going home from school 4:10 me WHEN I get home from school 4:42 how I feel going home from school
 • MorTTyx
  MorTTyx 4 (na) oras ang nakalipas Let me guess your age just for fun Are you 12?
 • Carrie Haines
  Carrie Haines 2 (na) linggo ang nakalipas 4:42 was impressive. He didn't flip
 • Lumina Nova
  Lumina Nova 2 (na) buwan ang nakalipas โ€œThis gets funnier the more I watch itโ€ Me:๐Ÿ˜
 • Ben Smith
  Ben Smith 1 buwan ang nakalipas (na-edit) not me who else loved the 1:30 transition
 • birdyboy 0000
  birdyboy 0000 6 (na) buwan ang nakalipas 6:47 when your so into the video you actually think the ball is going to hit you
 • thanos boi
  thanos boi 17 (na) oras ang nakalipas I kept on clicking on the 6:47 then I laughed so hard that I might fell off my chair. ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†
 • Gacha Cookiez
  Gacha Cookiez 1 buwan ang nakalipas I covered my face and screamed ๐Ÿ˜‚
 • kyno
  kyno 2 (na) buwan ang nakalipas @LilianaElle oh yeah
 • Zord Mobile
  Zord Mobile 3 (na) buwan ang nakalipas Im closed my right eye!!!!
 • Yman The lightningstrainer
  Yman The lightningstrainer 3 (na) buwan ang nakalipas It was like dodge ball all over again
 • OOF ZX
  OOF ZX 3 (na) buwan ang nakalipas @alial66 also me
 • Just Plain Army & Blink TRASHU
  Just Plain Army & Blink TRASHU 3 (na) buwan ang nakalipas I flinched!
 • The Gaming Knockout
  The Gaming Knockout 3 (na) buwan ang nakalipas @Keauna Troutman i did that to!!
 • TreeStick Boi
  TreeStick Boi 4 (na) buwan ang nakalipas SO TRUE XD
 • EatTheMemes eryunh
  EatTheMemes eryunh 4 (na) buwan ang nakalipas When it came to the camera a flitched even though I was waiting for it to happen. XD
 • Jose h Contreras
  Jose h Contreras 4 (na) buwan ang nakalipas True*
 • Jose h Contreras
  Jose h Contreras 4 (na) buwan ang nakalipas Ha trie
 • Dragon_Arthur Gaming
  Dragon_Arthur Gaming 4 (na) buwan ang nakalipas same lmfao
 • KILLER BOT
  KILLER BOT 4 (na) buwan ang nakalipas Ikr
 • Tan Dat Nguyen
  Tan Dat Nguyen 4 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 m
 • MAYRA REYES
  MAYRA REYES 4 (na) buwan ang nakalipas i thoght
 • Chase Morgan
  Chase Morgan 4 (na) buwan ang nakalipas dude ur so rite
 • SierraxGacha 126
  SierraxGacha 126 4 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 is scared the shit outa me lmao
 • Yousuf Khan
  Yousuf Khan 4 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 not even funny
 • 3lectro
  3lectro 4 (na) buwan ang nakalipas XD WHYYY U TROLL ME VIDD
 • peyton lichner
  peyton lichner 4 (na) buwan ang nakalipas ikr
 • Chrizz
  Chrizz 5 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 im so shocked ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ fuck ej boah im shocked
 • PikaDominator PD
  PikaDominator PD 5 (na) buwan ang nakalipas @alial66 i actually did the exact same thing lol
 • PascaL1411 robin
  PascaL1411 robin 5 (na) buwan ang nakalipas same anjay
 • Oliver Ford
  Oliver Ford 5 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 Same, I was like โ€œOH FLIP!!!!โ€
 • Jai Kingi
  Jai Kingi 5 (na) buwan ang nakalipas (na-edit) 8:36 when someone back chats to you LOL XD
 • Nyan Catastrophe
  Nyan Catastrophe 5 (na) buwan ang nakalipas I jumped of my bed
 • Psychos,alt -
  Psychos,alt - 5 (na) buwan ang nakalipas Lmao whe the ball came i closed my eye so fast
 • James Salonga
  James Salonga 5 (na) buwan ang nakalipas Haha me too
 • ebrake clutchkick
  ebrake clutchkick 5 (na) buwan ang nakalipas I dodged it to the left instinctfully; like a boss.
 • Verone Jaquel
  Verone Jaquel 5 (na) buwan ang nakalipas Not gonna lie, I jumped so hard.
 • fussiest gaming !
  fussiest gaming ! 5 (na) buwan ang nakalipas I was just going to right that haha
 • Bad Quality vids
  Bad Quality vids 5 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 dude so true I flinched straight up
 • Keauna Troutman
  Keauna Troutman 5 (na) buwan ang nakalipas birdyboy 0000 i clenched my eyelids and my butcheeks so hard bro๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
 • Merry Flowers
  Merry Flowers 5 (na) buwan ang nakalipas As soon as I read the comment I got so scared that it was gonna hit me
 • alial66
  alial66 6 (na) buwan ang nakalipas I closed my eyes and jumped on my chair lol
 • FireGhost
  FireGhost 6 (na) buwan ang nakalipas Same lol
 • LilianaElle
  LilianaElle 6 (na) buwan ang nakalipas I know! I thought it was gonna hit me in the face
 • Nap59 Dominik
  Nap59 Dominik 2 (na) araw ang nakalipas 2:50 hun nothing mental cat running closet the door and say NOPE
 • The guy who went up to youtube
  The guy who went up to youtube 3 (na) buwan ang nakalipas (na-edit) Only dead memes challenege๐Ÿ˜ Especially here 0:03
 • The shiny richu playz
  The shiny richu playz 3 (na) linggo ang nakalipas OOF I am dead well if I am a Pokemon I fainted โŠ™_โŠ™
 • ะgRen
  ะgRen 3 (na) buwan ang nakalipas me: (opens door) my cat: M E O W (runs) (MEGALOVANIA) me: (closes door) 2:49
 • Elias Azaouaghe
  Elias Azaouaghe 2 (na) buwan ang nakalipas ๐Ÿ˜‚Megalovania๐Ÿ˜๐Ÿ˜ณ๐Ÿ˜”๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ญ
 • KILLER BOT
  KILLER BOT 4 (na) buwan ang nakalipas 6:47 the first time I saw it it make me blinked
 • thanos boi
  thanos boi 17 (na) oras ang nakalipas Oml same ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†
 • MAURO FUERTES SANCHEZ-COLOMER
  MAURO FUERTES SANCHEZ-COLOMER 1 linggo ang nakalipas Me too brooda
 • docgreenthumb Ibrahim
  docgreenthumb Ibrahim 2 (na) buwan ang nakalipas Me too
 • Cameron West
  Cameron West 5 (na) buwan ang nakalipas I think someone needs to rethink what is funny...
 • Fox Kid gamer
  Fox Kid gamer 1 buwan ang nakalipas Agreed
 • Cameron Man
  Cameron Man 1 buwan ang nakalipas like if true
 • B R O K E N H E A R T
  B R O K E N H E A R T 2 (na) buwan ang nakalipas True
 • kyno
  kyno 2 (na) buwan ang nakalipas Yeah
 • anonymous oh yeah yeah commander
  anonymous oh yeah yeah commander 3 (na) buwan ang nakalipas @Cameron West but some of them aren't funny, that I do agree with.
 • anonymous oh yeah yeah commander
  anonymous oh yeah yeah commander 3 (na) buwan ang nakalipas @Cameron West yes. It doesn't mean it's funny. It's just funny for me. We aren't going to laugh at the same thing.
 • Cameron West
  Cameron West 3 (na) buwan ang nakalipas @anonymous oh yeah yeah commander Ok.... Did you laugh??
 • anonymous oh yeah yeah commander
  anonymous oh yeah yeah commander 3 (na) buwan ang nakalipas Could be your sense of humor. People laugh at different things.
 • Toast with Bunny bouncer
  Toast with Bunny bouncer 3 (na) buwan ang nakalipas I chuckled at one
 • The guy who went up to youtube
  The guy who went up to youtube 3 (na) buwan ang nakalipas Example 7:21 this is NOT funny
 • The guy who went up to youtube
  The guy who went up to youtube 3 (na) buwan ang nakalipas True
 • Gary biassou
  Gary biassou 3 (na) buwan ang nakalipas IK I WAS LOOKING FOR A COMMENT LIKE THIS
 • ๆ„็ฒ‰Moon
  ๆ„็ฒ‰Moon 3 (na) buwan ang nakalipas Section*
 • ๆ„็ฒ‰Moon
  ๆ„็ฒ‰Moon 3 (na) buwan ang nakalipas I agree doggo I agree all your comments in this sections
 • ๆ„็ฒ‰Moon
  ๆ„็ฒ‰Moon 3 (na) buwan ang nakalipas Agreed
 • Doggo
  Doggo 4 (na) buwan ang nakalipas Yep. WASN'T EVEN FUNNY.
 • Ninjutsu Sage
  Ninjutsu Sage 4 (na) buwan ang nakalipas True
 • deadawesome176
  deadawesome176 5 (na) buwan ang nakalipas verry true
 • Krupesh Sakpal
  Krupesh Sakpal 3 (na) buwan ang nakalipas 4:31 track name plz ๐Ÿ™‹
 • FlameyRaptor
  FlameyRaptor 1 buwan ang nakalipas https://www.youtube.com/watch?v=NKyysT2PxSk at 2:10
 • ibrahim salan
  ibrahim salan 1 buwan ang nakalipas Tarkan - dudu dudu
 • thanos boi
  thanos boi 17 (na) oras ang nakalipas Who else is watching this video just to laugh ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
 • Janet Adamson
  Janet Adamson 1 buwan ang nakalipas I laughed exactly....... 0 times๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
 • MC GREEN BEAN 92
  MC GREEN BEAN 92 1 buwan ang nakalipas The emoji so count ass hole
 • Lars 7 Gehoel 7
  Lars 7 Gehoel 7 3 (na) oras ang nakalipas And system of a down on 7:23
 • ๅŠ‰ๅญๆš˜
  ๅŠ‰ๅญๆš˜ 5 (na) buwan ang nakalipas 1:21 Did anyone see a fighter pilot?
 • thanos boi
  thanos boi 17 (na) oras ang nakalipas I did
 • Olaf Peterson
  Olaf Peterson 1 linggo ang nakalipas Yessir
 • Griffin VS Gursel
  Griffin VS Gursel 1 linggo ang nakalipas 1:22
 • XD lolol
  XD lolol 1 linggo ang nakalipas ye
 • Pro Kanal
  Pro Kanal 2 (na) linggo ang nakalipas I saw it in 0.25x
 • Stanislav Jech
  Stanislav Jech 2 (na) linggo ang nakalipas Yup
 • Susetyo Herlambang
  Susetyo Herlambang 2 (na) linggo ang nakalipas Paused on time!
 • Xav
  Xav 2 (na) linggo ang nakalipas ๅŠ‰ๅญๆš˜ .
 • Ferocious Gamer
  Ferocious Gamer 2 (na) linggo ang nakalipas Me
 • Mohamed Mimon Mohamed
  Mohamed Mimon Mohamed 1 buwan ang nakalipas Yes
 • frank friedel
  frank friedel 1 buwan ang nakalipas yes
 • Sue F
  Sue F 1 buwan ang nakalipas Yeah
 • Satyarth Singh
  Satyarth Singh 1 buwan ang nakalipas NO,!!!!
 • Truly Plays
  Truly Plays 1 buwan ang nakalipas Yes for few mili secs
 • Sp3nc3rman 2003
  Sp3nc3rman 2003 2 (na) buwan ang nakalipas yeah, am I'm like, what the hell, why did they do that
 • Nathaniel Bass
  Nathaniel Bass 2 (na) buwan ang nakalipas Yeah an F-18
 • Kathleen Dennett
  Kathleen Dennett 2 (na) buwan ang nakalipas Yeah I was just about to comment that
 • JaylenPlayz
  JaylenPlayz 2 (na) buwan ang nakalipas Yes Sirica
 • docgreenthumb Ibrahim
  docgreenthumb Ibrahim 2 (na) buwan ang nakalipas Yea
 • im the unlucky player and i hate black cat
  im the unlucky player and i hate black cat 3 (na) buwan ang nakalipas Nope
 • Qinx PL
  Qinx PL 3 (na) buwan ang nakalipas yea, cause that silly guy cut it from others videos..
 • ฮฑแ“pHฮฑ/ ฮฃฯ‡ฯ‡ฮธฯ„ฮนc
  ฮฑแ“pHฮฑ/ ฮฃฯ‡ฯ‡ฮธฯ„ฮนc 3 (na) buwan ang nakalipas Yep
 • Toast with Bunny bouncer
  Toast with Bunny bouncer 3 (na) buwan ang nakalipas Yup
 • Otilia Cojocariu
  Otilia Cojocariu 3 (na) buwan ang nakalipas Nope!
 • master Cj
  master Cj 4 (na) buwan ang nakalipas No
 • Wolfie
  Wolfie 4 (na) buwan ang nakalipas yy
 • Odyssey kayn
  Odyssey kayn 4 (na) buwan ang nakalipas Yep
 • Haydenplayz12 3
  Haydenplayz12 3 4 (na) buwan ang nakalipas For a second
 • TheSearchPerch089
  TheSearchPerch089 5 (na) buwan ang nakalipas yes sir
 • Royal Canadian Air Force
  Royal Canadian Air Force 5 (na) buwan ang nakalipas A Canadian fighter pilot
 • Biakmuani Mesaka
  Biakmuani Mesaka 5 (na) buwan ang nakalipas Yes
 • Simon
  Simon 5 (na) buwan ang nakalipas Yep, saw it too
 • KoMAngS gANtaNGS
  KoMAngS gANtaNGS 5 (na) buwan ang nakalipas Violets are blue, roses are red. Wait.... Anyway yup
 • LuciferDroid
  LuciferDroid 5 (na) buwan ang nakalipas Yup
 • Jose Gamer PRO
  Jose Gamer PRO 2 (na) buwan ang nakalipas 2:17 Original Video, Exist?
 • Micah Winchester
  Micah Winchester 1 buwan ang nakalipas Who else clicked on the video because of a player flying?
 • Alison
  Alison 5 (na) araw ang nakalipas Micah Winchester Me
 • Qwerty Roosters
  Qwerty Roosters 1 linggo ang nakalipas (na-edit) 4:31 Squirrel running on the wheel and squirrel eating Snickers ๐Ÿฟ๐Ÿฟ๐Ÿฟ๐Ÿฟ๐Ÿฟ๐Ÿฟ
 • Catherine Lardizabal
  Catherine Lardizabal 3 (na) buwan ang nakalipas 0:25 someone give this man a better job
 • Miguel velazquez
  Miguel velazquez 1 buwan ang nakalipas It looks like his job is just right ๐Ÿคฃ
 • commanddept
  commanddept 1 buwan ang nakalipas Nah, he's having fun